Nauja mokslo populiarinimo knygų serija – ne tik mokslininkams

Šių metų Lietuvos mokslų akademijos šv. Kalėdų dovana visiems Lietuvos mokslininkams – pirmoji mokslo populiarinimo serijos knygą „Trečioji pramonės revoliucija“. Vos vieno tūkstančio egzempliorių tiražu leidžiamą knygą visi besidomintys galės atsisiųsti elektroniniu formatu iš Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainės www.lma.lt.Kaip sakė Lietuvos mokslų akademijos vyr. specialistas ryšiams su visuomene dr. Rolandas Maskoliūnas, šiuolaikinis mokslo populiarinimas pasižymi formų ir metodų įvairove. Naudojamos įvairios žiniasklaidos priemonės, auga interaktyvumo reikšmė, nuo tradicinių formų (paskaitų) pereinama prie interaktyvių (eksperimentai laboratorijoje, ekskursijos, konkursai, žaidimai). Siekiama sudominti lankytojus, sužadinti jų smalsumą, akivaizdžiai parodyti, kaip veikia mokslas ir su kokiomis problemomis susiduria mokslininkai. Todėl pradedama mokslo populiarinimo knygų serija ne tiek svarbi savo spausdintine forma, kiek galimybe visiems knygas gauti ir skaityti elektroninėmis priemonėmis.

Lietuvos mokslų akademija – pagrindinė valstybės institucija, vykdanti mokslo populiarinimo veiklą. Vykdydama vieną pagrindinių savo misijų visuomenei, šalies mokslo visuomenei ir mokslu besidomintiems akademija išleis net 12 garsiausių pasaulio autorių knygų.

Akademijos atrinktų ekspertų grupė sudarė pasaulyje garsiausių mokslo populiarinimo knygų sąrašą Lietuvai, iš kurio ir bus leidžiamos knygos lietuvių kalba, tai numatoma padaryti per ateinančius pora metų. Po tūkstantį egzempliorių bus išleista popieriniu formatu ir dalinama mokslo įstaigoms bei bibliotekoms, o visi besidomintys galės atsisiųsti knygą iš Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainės, kur visos knygos bus skelbiamos elektroniniu PDF formatu.

Pirmoji knyga – apie naują pasaulį ir jo pramonę

Pirmojoje tūkstančio egzempliorių tiražu išleidžiamoje„Trečiojoje pramonės revoliucijoje“ Džeremis Rifkinas (Jeremy Rifkin) pateikia išsamų, realistinį ir techniškai pagrįstą modelį, kaip pertvarkyti pasaulinės energetikos sistemą. Anot autoriaus, energijos liberalizavimas skatins labiau tarpusavyje susijusią ekonominę veiklą ir platesnius komercinius mainus, sukurs glaudesnius tarpusavio santykius bei užtikrins subalansuotą ir saugią Žemės ekosistemos ateitį.

Projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir yra įtrauktas į LR Švietimo ir mokslo ministerijai skirto biudžeto asignavimą. Priemonė „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ įgyvendinama pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

ESF_zenklas

Palikti atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.