Marijos Gimbutienės skaitymai

Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į profesorės Marijos Gimbutienės skaitymus. Jų metu archeologai skaito naujausius pranešimus apie mokslo istoriją, piliakalnių ir senovės gyvenviečių tyrimus, religijos paminklų paieškas, eksperimentinę archeologiją.

Pavyzdžiui, Lieporių gyvenvietė unikali dėl daugelio priežasčių, bet bene labiausiai – dėl joje esančių šulinių. Surinkti duomenys leidžia teigti, kad ilgą laiką vyravusi nuomonė, jog IV a. žmonės gerdavo šaltinio vandenį, ieškodavo versmių, yra neteisinga. Lieporių gyventojai mokėjo ieškoti vandens gyslų, nes būtent ant jų tie šuliniai ir pastatyti. Visas Lieporių senovės gyvenvietės kompleksas datuojamas IV–VII a. po Kristaus.

Liepori+¦ gyvenviet-Чje i+бlikusi +бulinio konstrukcija (S. Bubelio nuotr.)
Lieporių gyvenvietėje išlikusi šulinio
konstrukcija. S. Bubelio nuotr.

Archeologė dr. Daivos Steponavičienė pristato žemaičių genties I–XIV a. kostiumų rekonstrukciją. Jos atliktas tyrimas – eksperimentinės archeologijos pavyzdys. „Medžiagos, susijusios su žemaičių genties apranga, nėra daug, ir net turėdami radinius, ne viską galime atkurti šimtaprocentiniu tikslumu. Pristatoma rekonstrukcija iš dalies dokumentinė, iš dalies meninė. Be meninio sprendimo čia niekaip neapsieisi. Ne kiekvienas mokslininkas išdrįsta to imtis, nes yra daug ginčytinų dalykų.“, – sakė D. Steponavičienė.

 

Kiekviena Lietuvos gentis išsiskirdavo dėvimais rūbais. Ypač daug skirtumų randama lyginant žemaičių ir kitų genčių moterų aprangą. „Skiriasi papuošalai, žemaičių genties moterų galvos apdangalai. Pastariesiems pagaminti buvo naudojama daug metalo, kepuraitės iš metalo žiedelių, kokių neaptinkama kitose gentyse. Žemaitės nenaudojo segių savo drabužiuose, kaip kad kitų genčių moterys. Žemaitės labiau mėgo smeigtukus ir, sprendžiant iš įkapių, nešiodavo žiedą ant kojos piršto. Pastebimi ir vyrų aprangos skirtumai“, – apie atradimus, rekonstruojant I–XIV a. žemaičių genties kostiumus, kalbėjo D. Steponavičienė. Atkurti senąją žemaičių aprangą ir aprangos detales padėjo atlikti archeologiniai kasinėjimai Šilalės, Šilutės, Kelmės, Šiaulių rajonuose.

Lieporiu-Rekonstruoti I-XIV a. +-emai-Нi+¦ kostiumai. Kolekcijos autor-Ч archeolog-Ч dr. D. Steponavi-Нien-Ч. Nuotrauka S. Steponavi-Нiaus
Rekonstruoti I–XIV a. žemaičių kostiumai. S. Steponavičiaus nuotr.

Pirmasis M. Gimbutienės skaitymo vakaras įvyko vasario 15 d. Senajame arsenale (Arsenalo g. 3). Dvylika pranešėjų per penkis Marijos Gimbutienės skaitymų vakarus supažindins su įvairių laikotarpių paminklais ir radiniais, laboratoriniais tyrimais ir naujausiais eksperimentais. Pranešimai aprėps visą Lietuvą ir išeis už jos ribų: bus apžvelgta Tilžėje veikusios lietuvių literatūrinės draugijos istorija. Lietuvos nacionalinio muziejaus naujienas kviečiame skaityti socialiniame tinkle „Facebook“ (https://www.facebook.com/lnmuziejus/) ir internetiniame puslapyje (http://www.lnm.lt/). Kontaktinė informacija: Arminas Šileikis, Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovas ryšiams su visuomene, el. paštas
arminas.sileikis@lnm.lt

Palikti atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.