Redakcija

Įrašo "Redakcija" reprezentacinis paveikslėlis

Vyriausiasis redaktorius – Jonas Jasaitis
Stilistė-korektorė  – Jolanta Niaurienė
Dizainerė – Giedrė Zaveckienė

 

Redakcinė kolegija: Valentinas Baltrūnas, Vygintas Gontis, Valentas Daniūnas, Raimundas Dužinskas, Rimas Norvaiša, Andrius Puksas, Milena Medineckienė, Emilis Urba, Janina Valančiūtė, Alvydas Baležentis, Nelė Jurkėnaitė, Dalia Shilas (PLB), Eugenijus Stumbrys.

 

Redakcijos adresas: J. Basanavičiaus g. 6, 01118 Vilnius.

El. paštas: mokslolietuva@gmail.com
Tel.: (8 5) 2121235, 2616775.

Vyr. redaktoriaus mob. tel.: 8 699 68947.
Laikraštis internete: http://mokslolietuva.lt

Pranešimus ir naujienas laikraščiui internete galima siųsti el. paštu: mokslaspliuslms@gmail.com

Redakcija gerbia savo autorių nuomonę ir mintis, net jei ne visada joms pritaria.

Perspausdinant ar naudojant laikraščio „Mokslo Lietuva“ ir jo internetinio puslapio http://mokslolietuva.lt  paskelbtą medžiagą būtinas redakcijos sutikimas ir  nuoroda į „Mokslo Lietuvą“.

 

Laikraštis platinamas tik prenumeratoriams ir redakcijoje.

ISSN 1392-7191
Leidžia UAB „Mokslininkų laikraštis“
SL Nr. 169